Referenciák

Szoftverfejlesztés

Ügyfél Projekt Felelősség
HEITEC AG. www.heitec.de HeiMAX 1.0 REQIF kompati­bilitás integ­rá­lása a HeiMAX ipari automati­zálási keret­rendszerbe Egyedi üzleti logika fej­lesz­té­se REQIF ipari szabványú állományok irányított importjára (C#.Net, WPF)
Victofon Kft. victofon.hu ViFi 5.0 Hallás segítő digi­tális orvos-elektronikai készülék­ek egyedi fel­programo­zására és testre szabására szolgáló alkal­mazás bővítése új integrált áram­kör modellek kezelésé­vel és tovább­fejlesztett illesz­tési al­go­rit­mus­sal Előzetes meg­valósítható­sági tanul­mány és rend­szer­terv. Hardver kommunikációs pro­to­koll, osztály­könyv­tárak. Fel­hasz­ná­lói kezelő­felület, adat­bázis. (C++, ActiveX, C#, VB .Net, XML, SQL)
Magyar Posta Zrt. posta.hu DCIK 7.14 Címirat­kitöltő és e-feladó­jegyzék készítő alkalmazás új verzió­jának ki­fejlesztése Metro stílusú kezelő­felület­tel és online adat­kapcsolat­tal. Üzleti logika, fel­használói kezelő­felület, hálózati kommuni­káció és adat­kezelő réteg (C# .Net, WPF, Telerik, WCF, SQLite, VB.Net, Oracle PL/SQL)
Lagardère Services SA. www.lagardere-services.com PUDO 2.0 Online küldemény-logisztikai rendszer fejlesztése, testre szabása és be­vezetése Kiszolgáló- és ügyfél-oldali üzleti logika, több­nyelvű grafikus fel­használói kezelő­felület, hálózati kommunikáció és adat­kezelő réteg (C#.Net, WinForms, WCF, MS SQL Server)

Bér­programozás

Ügyfél Projekt Felelősség
Siemens Ipari automatizálási üzletág: új generációs SCADA platform. Automatizált integrációs teszt rendszer fejlesztése (C#.Net, C++, Qt)
Avon Digitális megoldások üzletág: My Avon Store nemzetközi webáruház. Full-stack fejlesztés (C#.Net, Html, TypeScript, CSS, Less, Angular, JS, SQL, WCF, SOAP)

Konzultáció és hibavizsgálat

Szervezet­támogatás és termék­támogatás szolgáltatás: ügyelet, távoli és helyszíni hiba­vizsgálat, sürgős hiba­elhárítás, megelőző karbantartás és tervezett fejlesztést előkészítő szakmai konzultáció.

Bepatek Kft. Victofon Kft.