Referenciáink

Szoftverfejlesztés

Csapatunk tagjai 2014 és 2018 között két küldemény–logisztikai, egy orvos–elektronikai, két ipari–automatizálási és egy vállalatirányítási egyedi szoftver­fejlesztési projektben vettek részt.

Ügyfél Projekt Felelősség
HEITEC AG. www.heitec.de HeiMAX 1.0 REQIF kompati­bilitás integ­rá­lása a HeiMAX ipari automati­zálási keret­rendszerbe Egyedi üzleti logika fej­lesz­té­se REQIF ipari szabványú állományok irányított importjára (C#.Net, WPF)
Victofon Kft. victofon.hu ViFi 5.0 Hallás segítő digi­tális orvos-elektronikai készülék­ek egyedi fel­programo­zására és testre szabására szolgáló alkal­mazás bővítése új integrált áram­kör modellek kezelésé­vel és tovább­fejlesztett illesz­tési al­go­rit­mus­sal Előzetes meg­valósítható­sági tanul­mány és rend­szer­terv. Hardver kommunikációs pro­to­koll, osztály­könyv­tárak. Fel­hasz­ná­lói kezelő­felület, adat­bázis. (C++, ActiveX, C#, VB .Net, XML, SQL)
Magyar Posta Zrt. posta.hu DCIK 7.14 Címirat­kitöltő és e-feladó­jegyzék készítő alkalmazás új verzió­jának ki­fejlesztése Metro stílusú kezelő­felület­tel és online adat­kapcsolat­tal. Üzleti logika, fel­használói kezelő­felület, hálózati kommuni­káció és adat­kezelő réteg (C# .Net, WPF, Telerik, WCF, SQLite, VB.Net, Oracle PL/SQL)
Lagardère Services SA. www.lagardere-services.com PUDO 2.0 Online küldemény-logisztikai rendszer fejlesztése, testre szabása és be­vezetése Kiszolgáló- és ügyfél-oldali üzleti logika, több­nyelvű grafikus fel­használói kezelő­felület, hálózati kommunikáció és adat­kezelő réteg (C#.Net, WinForms, WCF, MS SQL Server)

Bér­programozás

Munkatársunk 2014–2015-ben integrációs teszt-rendszer fejlesztőként vett részt a Siemens ipari automatizálási üzletága új generációs SCADA platformját fejlesztő nemzet­közi projektben.

Konzultáció és hibavizsgálat

Csapatunk az egyedi rendszer­fejlesztések mellett szervezet­támogatás és termék­támogatás szolgáltatás keretében jelenleg további két ügyfelünk részére biztosít ügyeletet, távoli és helyszíni hiba­vizsgálat, sürgős hiba­elhárítás, valamint megelőző karbantartás és tervezett fejlesztést előkészítő szakmai konzultáció formájában.

Saját célú fejlesztések

Az oldalon közzé­tett alkalmazások saját felhasználásra készültek, de mint referencia a fejlesztői és felhasználói dokumentáció megtekinthető, valamint a programok telepítője kipróbálásra letölthető.

Fejlesztő eszközök és felügyeleti rendszerek

Társaságunk jelenleg dobozos szoftver­termék értékesítés helyett minőségi mérnöki szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Ezen tevékenység végzése során saját fejlesztésű egyedi szoftver­eszközökkel dolgozunk.

Sz. Sz. Sz. R. számlázó­program (archiv!)

Az Sz. Sz. Sz. R. – „Szellemi Szabad­foglalkozásúak Számlázó Rendszere” alkalmazás első­sorban szellemi tevékenységet végző, szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi terméket alkotó adó­számos magán­személyek, egyéni vállalkozók és mikro­vállalkozások számlázási igényeire készült számlázó-, bevételi nyilván­tartás és házi­pénztár program.